Elenco dei posti che iniziano con Y (Giappone)

Elenco dei posti che iniziano con Y (Giappone)

Lista delle città, Giappone (trovato 12 articoli ). Elenco dei posti che iniziano con "Y":
Yamagata
Yamaguchi
Yamakoshi District- Hokkaido (2 articoli )
Yamanashi
Yame District- Fukuoka
Yatsushiro- Kumamoto
Yokohama- Kanagawa
Yoshiki District- Gifu
Yoshino District- Nara (3 articoli )
Yubari District- Hokkaido (2 articoli )
Yubari- Hokkaido
Yufutsu District- Hokkaido